Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 102

Wczoraj 146

W tym tygodniu 102

W tym miesiącu 2367

Wszystkich odwiedzin 314029

livemarks

Halowe Mistrzostwa Piłki Nożnej Klubów Sportowych PPN Żabno

W miniony weekend 11-12 lutego na Hali sportowej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się Halowe Mistrzostwa Piłki Nożnej Klubów Sportowych PPN Żabno. Do rywalizacji przystąpiło aż 20 drużyn. Klub Sportowy Wójcina reprezentował na tym turnieju Gminę Mędrzechów.
 
Drużyny zostały podzielone na 4 grupy pięciozespołowe.
 
W drodze losowania KS-Wójcina trafiła do grupy B, gdzie rywalizowała z następującymi drużynami
- MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska
- Unia Niedomice
- Czarni Smęgorzów.
- Brzoza Brzezówka.

Czytaj więcej: Halowe Mistrzostwa Piłki Nożnej Klubów...

Zmarł Kazimierz Przybycień - były Kierownik USC w Mędrzechowie, Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej, aktywny strażak OSP Mędrzechów.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 lutego br.

w wieku 86 lat zmarł

Św.P. Kazimierz Przybycień

przybycien

 

Św.P Kazimierz Przybycień w latach 1982-1990 sprawował funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mędrzechowie. Jako Radny i Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Mędrzechowie ( 1984-1990) - wniósł duży wkład w organizację nowopowstałej Gminy Mędrzechów. Współdziałał w tym czasie przy realizacji wielu bardzo potrzebnych dla naszego społeczeństwa przedsięwzięć i inwestycji, a w szczególności gazyfikacji gminy, melioracji, wodociągowania i wielu innych.

Przez większość swojego dorosłego życia był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mędrzechowie do której wstąpił w roku 1956. W roku 1961 został wybrany Naczelnikiem OSP Mędrzechów, a w roku 1977 Prezesem jednostki OSP i Prezesem Zarządu Gminnego. Do końca pozostaje Prezesem Honorowym.

W dowód uznania za swoją działalność pożarniczą został odznaczony brązowy, srebrnym i złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa oraz najwyższym odznaczeniem strażackim „Złotym Znakiem Związku.

Za całokształt działalności społecznej i samorządowej otrzymał Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.

Był oddany nie tylko swojej rodzinie, ale także wielu ważnym sprawom lokalnym, które służyły i nadal służą nam wszystkim.

Poprzez swoje dokonania pozostawił trwały ślad w naszej społeczności.

Żegnamy dziś Śp. Kazimierza dziękując Mu za jego aktywność w życiu zawodowym i społecznym, oddanie sprawom strażackim, wiejskim i gminnym.

Tym wszystkim, których ta śmierć dotknęła, a w szczególności najbliższej rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Łączymy się z Wami w bólu i żałobie.

 

Wójt Gminy Mędrzechów - Krzysztof Korzec

Przewodnicząca Rady Gminy Mędrzechów - Barbara Brożek wraz z Radnymi.

Barbara Pobiegło - Sekretarz Gminy Mędrzechów

Pracownicy Urzędu Gminy w Mędrzechowie

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 11 lutego br. o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym w Mędrzechowie, po której nastąpi odprowadzenie ciała na cmentarz parafialny.

Wiadomości z Przedszkola w Grądach

Za nami kolejne miesiące roku szkolnego 2022/2023. Przedstawiamy następną część kroniki przedszkola, która jest poświęcona okresowi przedświątecznemu i świątecznemu. W tym czasie miało miejsce kilka ważnych wydarzeń i uroczystości.

Zapraszamy do naszej galerii.

23 listopada 2022 r. – zajęcia o zdrowiu
Temat zdrowia często gości na naszych zajęciach. Realizujemy go również poprzez ogólnopolski projekt „ Co słonko widziało”. Tworzymy drzewo zdrowia i staramy się zachowywać wszystkie wymienione w nim zasady.

24 listopada 2022 r. - zebranie z rodzicami
Podczas spotkania zaprezentowano zakupione książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 . Dyrektor przedszkola wygłosiła referat na temat roli literatury dziecięcej w kształtowaniu wiedzy, mowy, zainteresowań i postaw moralno - społecznych dziecka w wieku przedszkolnym.

Czytaj więcej: Wiadomości z Przedszkola w Grądach

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 10 stycznia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: Gmina Mędrzechów (Mędrzechów 434, 33-231 Mędrzechów), którego reprezentuje Pan Krystian Broda,
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zamkniętym PKP w km 37+332,5 i km 38+857 linii kolejowej nr 115 w miejscowości Mędrzechów, dz. 110/1 obr. Mędrzechów, jedn. ewid. Mędrzechów.

Treść obwieszczenia