livemarks

Kolejne pieniądze dla Gminy Mędrzechów z „Polskiego Ładu”

Gmina Mędrzechów otrzymała środki finansowe w wysokości 8 675 000,00 na realizację inwestycji gminnych w ramach „ Rządowego Funduszu Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych - II Edycja

Dofinansowanie, obejmuje:

3 150 000,00 zł. na realizację zadania pn. ” Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Mędrzechów”

Polski ład 1

Czytaj więcej: Kolejne pieniądze dla Gminy Mędrzechów z...

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - obowiązek złożenia deklaracji do końca czerwca 2022 r.

Przypominamy, że zbliża się ostateczny termin złożenia deklaracji do systemu CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, który upływa w dniu 30 czerwca 2022 r. 

 

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego) ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)  dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

 

Deklaracje można składać w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie.

Istnieje też możliwość składania deklaracji w wersji elektronicznej pod adresem zone.gunb.gov.pl.

Na złożenie deklaracji mieszkańcy mają czas do końca czerwca 2022 r. w przypadku budynków już istniejących.

Jeżeli zostanie uruchomione nowe źródło ciepła w istniejącym budynku (np. przy wymianie kotła, pieca na nowy, czy też zmianie sposobu ogrzewania, modernizacji, itp.) powstaje wtedy obowiązek ponownego wypełnienia deklaracji i dokonania zgłoszenia - należy tego dokonać w przeciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Również w przypadku nowo powstałych budynków obowiązuje termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Uwaga! Niezłożenie w ustawowym terminie deklaracji zagrożone jest karą grzywny.

Zaproszenie

Wójt Gminy Mędrzechów zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 1 czerwca 2022 r. /środa/ o godzinie 15:30 w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie na sali narad.

Program Czyste Powietrze umożliwia uzyskanie dotacji nawet w wysokości 90%, w ramach której można pozyskać środki na wymianę starych pieców na nowoczesne źródła ciepła. Mieszkańcy mają możliwość uzyskania dofinansowania zakupu i montażu kotłów gazowych, kotłów olejowych, ogrzewania elektrycznego, pieców na paliwo stałe spełniające określone wymagania czy pomp ciepła. Można również uzyskać środki na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku czy instalację OZE. W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z założeniami programu, sposobem składania wniosków o dofinansowanie oraz omówione zostaną zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Ponadto przypominamy iż w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie działa punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste Powietrze", w którym mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatne porady, oraz bezpłatną pomoc przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie nowych źródeł ciepła, termomodernizacji, itp. Punkt czynny jest w Czwartki od 7:30-13:00 i w Piątki 7:30 - 12:00. Zapraszamy.

Zakończenie realizacji projektu „ Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Mędrzechów”.

logo

31 marca 2022 r. Gmina Mędrzechów zakończyła realizację projektu oświatowego pt. ”Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Mędrzechów” w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość całego zadania to: 526 567,18 zł. z tego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 499 027,18 zł. Dzięki temu projektowi nasze szkoły mogły podnieść jakość kształcenia , a to poprzez realizacje dodatkowych zajęć dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli , zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych.

Czytaj więcej: Zakończenie realizacji projektu „ Rozwój...

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA obchodzone w Mędrzechowie - Kiermasz ”Ukraińskie Smaki”

Po dwuletnim okresie pandemii mieszkańcy naszej Gminy mieli możliwość uczestniczenia w uroczystych obchodach Święta 3 maja - 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączonego z odpustem parafialnym ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, a także integracją z obywatelami Ukrainy, którzy w związku z wojną opuścili swój kraj i znaleźli schronienie w Kupieninie. „Ukraińskie Smaki” serwowane były na specjalnie przygotowanym stoisku.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem spod Urzędu Gminy do kościoła parafialnego, gdzie o godz. 11:15 odprawiona została uroczysta, koncelebrowana Suma Odpustowa, w intencji ojczyzny, zamówiona przez Wójta i Radę Gminy Mędrzechów. Mszy św. przewodniczył oraz homilię wygłosił Ks. Prałat Bogusław Skotarek, który przybył do naszej parafii na zaproszenie ks. Proboszcza Tomasza Jamróz.

Czytaj więcej: ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA obchodzone w...