livemarks

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mędrzechów zawiadamia, że  zwołuje  zebranie   wiejskie   sołectwa Odmęt, na którym  będą przeprowadzone  wybory sołtysa. Termin zebrania  wyznaczony  został na dzień  4 lutego 2022 r. ( piątek )  o godz.  17–tej w sali Domu Ludowego w Odmęcie. Przewodniczącym tego zebrania będzie Krzysztof  Korzec  - Wójt Gminy.                                                       

Porządek  zebrania:

  1. Przyjęcie rezygnacji pani Anny Janus z funkcji sołtysa.
  2. Wybór sołtysa.
  3. Sprawy gospodarcze sołectwa.