livemarks

Ogłoszenie

Wójt Gminy Mędrzechów i Stowarzyszenie Ekomonterzy zapraszają na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 17 grudnia 2021r. (tj. w piątek) o godz. 8:45 w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie /sala narad/.

Mieszkańcy będą mogli się zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

W programie można ubiegać się o dofinansowanie do przedsięwzięć takich jak:  m.in. wymiana kotła na zgodny z obecnymi normami energetycznymi, instalację pomp ciepła, termomodernizacja zewnętrzna i wewnętrzna, wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, instalacja centralnego ogrzewania, czy montaż instalacji fotowoltaicznej.

Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Ponadto przewidziano również czas na pytania od mieszkańców i osób zainteresowanych.