livemarks

V Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Gmina Mędrzechów była gospodarzem tegorocznego V. Zjazdu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Tarnowskiej. Zjazd odbył się 27 listopada br. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mędrzechowie.

Uczestniczyli w nim delegaci Oddziałów Gminnych i Miejsko-Gminnych, którzy reprezentowali jednostki OSP Powiatu Dąbrowskiego oraz zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Poseł na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Adam Domagała, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego dh Łukasz Łach, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej st. kpt. Marek Bator, kapelan strażaków Powiatu Dąbrowskiego ks. Zygmunt Warzecha, byli Komendanci Powiatowi PSP, wójtowie, burmistrzowie oraz inni zaproszeni goście.

Zjazd odbywał się wg. ustalonego i zatwierdzonego porządku obrad, a jego celem było dokonanie oceny 5-letniej działalności ustępujących władz oraz wybranie nowych władz Związku, które będą organizować prace przez najbliższe 5 lat.

Ustępujący Zarząd złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie 5-cio letniej kadencji. Za swoją działalność otrzymał podziękowania i uznanie, a delegaci udzielili Zarządowi absolutorium zgodnie z obowiązującą procedurą.

Szczególne podziękowania skierowane zostały do ustępującego Prezesa dh Ryszarda Pikula za wzorowe pełnienie tej funkcji przez 15 lat.

Listy z podziękowaniami, okolicznościowe upominki i odznaczenia ustępujący Prezes otrzymał od Posła na Sejm Wiesława Krajewskiego, władz samorządowych powiatu i gmin, komendanta powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej i wszystkich komendantów z nim współpracujących oraz zaproszonych gości.

Druh Ryszard Pikul w swoim wystąpieniu podsumował swoją bogatą działalność w okresie 3 kadencji oraz podziękował wszystkim za współpracę i pomoc w wykonywaniu zadań, które spoczywają na wszystkich druhach strażakach oraz władzach OSP na wszystkich szczeblach.

Po kilkugodzinnych obradach wybrano nowy Zarząd Oddziału ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, którego Prezesem został dh Krzysztof Gil.

Przyłączamy się do podziękowań dla Zarządu za pięcioletni okres pracy, a w szczególności dla ustępującego Prezesa dh Ryszarda Pikula za oddanie dla straży, wzorową pracę i służbę, współpracę z samorządami.

Jednocześnie gratulujemy nowo wybranym Władzom i życzymy wielu sukcesów w pełnieniu służby.

Galeria