Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 29

Wczoraj 155

W tym tygodniu 620

W tym miesiącu 1686

Wszystkich odwiedzin 317318

livemarks

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mędrzechów

W związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mędrzechów, gdzie w zależności od lokalizacji będzie to kanalizacja sieciowa lub przydomowe oczyszczalnie ścieków - Wójt Gminy Mędrzechów prosi o         wstępne zgłaszanie się mieszkańców chętnych do podłączenia swoich domów do kanalizacji lub oczyszczalni przydomowych.

Zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy w Mędrzechowie tel. 14 644 24 29 i Sołtysi wsi, gdyż w związku ze stanem epidemii nie ma możliwości zorganizowania zebrań wiejskich.

Wójt Gminy Mędrzechów

Krzysztof Korzec

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z pismem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie Nr WIW-ChZ.913.23.11.2021 z dnia 23-03-2021, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w ramach tak zwanego poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji  w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie  skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof:

W terminie do dnia 29 marca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014-2020. W ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą świń w liczbie nie mniejszej niż 50 sztuk lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.

Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację takiej inwestycji. Pomoc można otrzymać na:

Czytaj więcej: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Ostrzeżenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje o wystąpieniu dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, na terenie powiatu gorlickiego. W związku z wystąpieniem choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach podjął czynności konieczne do opracowania ognisk choroby, a także działania w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym celem zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby, jednak sytuacja epizootyczna na terenie województwa jest wysoce niekorzystna. Należy pamiętać o stosowaniu środków minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym szczególności:

  • Zabezpieczenie budynków w których utrzymywany jest drób, przed dostępem dzikich zwierząt w tym dzikiego ptactwa,
  • Zabezpieczenie pasz i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa,
  • nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
  • Stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego, przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu,
  • Stosowanie mat dezynfekcyjnych prze wejściach do budynków w których utrzymywany jest drób,
  • Zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom.

W GOPS zostało złożonych blisko 100 elektronicznych wniosków o świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

Od 1 lutego 2021r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie wpłynęło już blisko 100 elektronicznie złożonych wniosków o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ na nowy okres 2021/2022, który rozpoczyna się od 01-06-2021r. Z powyższego wynika, że blisko 1/3 osób uprawnionych z terenu Gminy Mędrzechów skorzystała już z możliwości złożenia przedmiotowego wniosku.

Rozpatrzonych zostało ponad 95% złożonych dotychczas w GOPS wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2021/2022.

Osoby, które dotychczas nie złożyły wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres 2021/2022, zachęca się aby dokonały tej czynności niezwłocznie, korzystając z możliwości elektronicznej wysyłki wniosków.

Elektronicznej wysyłki wniosków można dokonać poprzez:

Jednocześnie przypomina się, że przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze, tzw. 500+ w wersji tradycyjnej (papierowej) rozpoczyna się od dnia 01-04-2021r.

Czytaj więcej: W GOPS zostało złożonych blisko 100...

Kolejne pieniądze na zakup laptopów do nauki zdalnej.

15 marca 2021 r. z rąk Marty Malec-Lech - Członka Zarządu Województwa małopolskiego Wójt naszej gminy Krzysztof Korzec odebrał promesę w wysokości 49 999,99 złotych na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów z Gminy Mędrzechów.

Wręczenie promes odbyło się w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej.

Pieniądze pochodzą z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny.

Za otrzymaną dotację zakupione będą laptopy , które zostaną przekazane naszym uczniom.

Trwająca nadal epidemia wymusza konieczność nauki zdalnej , dlatego sprzęt ten będzie bardzo pomocny.

Należy podkreślić , że jest to już trzecia dotacja z przeznaczeniem na zakup sprzętu do nauki zdalnej. Do tej pory na ten cel Gmina Mędrzechów przeznaczyła kwotę 100 tys. złotych również w całości pochodzącą z pozyskanej dotacji.

Galeria