livemarks

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017
 

Przedmiot zamówienia:
1.Świadczenie usług schronienia  dla 1 osoby bezdomnej ( kobiet i mężczyzn) w postaci: