livemarks

Nowe zasady gospodarki odpadami od 1 lipca 2013 r.

Szanowni Państwo, od 1 lipca 2103 r. obowiązują nowe zasady dotyczące gospodarki odpadami.
Każde gospodarstwo domowe otrzyma kubeł o poj. 120 l na odpady niesegregowane (zmieszane), a gospodarstwa domowe, które zadeklarowały chęć segregacji oprócz kubła również worki na odpady segregowane.
Firma, która wygrała przetarg tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu nie wymaga szczególnych zasad segregacji odpadów.

pdf-slim Szczegółowe informacje o sposobie segregacji odpadów - ulotka 

xls-slim harmonogram - selektywna zbiórka odpadów

xls-slim harmonogram - odbiór odpadów zmieszanych