livemarks

Struktura Organizacyjna Gminnych Jednostek Organizacyjnych

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie

Sziedziba - Urząd Gminy w Mędrzechowie (parter, pokój nr 3)

tel. (14) 644 24 23

  • Czupryna Wiesława - Kierownik GOPS
  • Pracownik Socjalny (parter, pokój nr 3)
  • Referent ds. świadczeń rodzinnych (I piętro, pokój nr 8)

II. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mędrzechowie

Siedziba - Urząd Gminy w Mędrzechowie (I piętro, pokój nr 7)

tel. (14) 644 24 27

  • mgr Anna Skowron - Kierownik jednostki
  • Główny księgowy

III. Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie

tel. (14) 643 74 89

  • mgr  Edyta Jurczyk - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
  • Kierownik Filii Bibliotecznej w Grądach