livemarks

Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy Mędrzechów

Władze Gminy:

 • Wójt: mgr inż. Krzysztof Korzec 
 • Sekretarz  Gminy: mgr Barbara Pobiegło
 • Skarbnik Gminy: Kazimiera Klimaj

Referat Organizacyjno - Administracyjny:

 • Inspektor ds. ogólno ? administracyjnych (I piętro, pokój nr 12)
 • Inspektor ds. obsługi Rady Gminy (I piętro, pokój nr 17)

Referat Finansowo - Budżetowy:

 • Inspektor ds. obsługi budżetu gminy (I piętro, pokój  nr 15)
 • Inspektor ds. obsługi budżetu (I piętro, pokój nr 15)
 • Inspektor ds. obsługi kasy (I piętro, pokój nr 16)
 • Inspektor ds. podatków i opłat  lokalnych (I piętro, pokój nr 10)
 • Inspektor ds. księgowości budżetowej (I piętro, pokój nr 10)

Samodzielne Stanowiska Pracy:

 • Podinspektor ds. obywatelskich i wojskowo - obronnych - ewidencja ludności (parter, pokój nr 4)
 • Inspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa (I piętro, pokój nr 9)
 • Inspektor ds. budownictwa, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej (I piętro, pokój nr 19)
 • Inspektor ds. rozwoju gospodarczego i inwestycji (I piętro, pokój nr 20)

Urząd Stanu Cywilnego

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (parter, pokój nr 5)