livemarks

Zwrot podatku akcyzowego

       Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje, iż w okresie od 1 lutego do 28 lutego 2018 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur.
 
Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, posiadającemu: gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza oraz faktury za zakup oleju napędowego.
 
Do wniosku składanego w lutym 2018 r. należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres: od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. oraz oświadczenie informujące o klasie PKD (4 pierwsze znaki) w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc, określaną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie  Polskiej Klasyfikacji Działalności  (PKD) (Dz.U. Poz. 1885 oraz  z 2009 r. poz. 489, z 2017 poz. 2440).
 
W sprawie zwrotu podatku należy zgłaszać się do Urzędu Gminy w Mędrzechowie pokój nr 10.