livemarks

100.lecie Parafii w Mędrzechowie.

           Parafia-Rzymsko Katolicka p.w. N.M.P Królowej Polski obchodziła jubileusz 100. lecia samodzielnego duszpasterstwa i budowy kościoła w Mędrzechowie. Uroczystość upamiętniająca ten fakt odbyła się w dniu 30 lipca 2017r. Miała ona jeszcze bardziej podniosły charakter ponieważ połączona była z poświęceniem i odsłonięciem Epitafium ku czci zmarłego przed rokiem śp.ks. Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego.
 
          Uroczystościom przewodniczył ks. Biskup Ordynariusz dr Andrzej Jeż, który przewodniczył koncelebrze Mszy Świętej oraz wygłosił homilię. „Każda parafia niezależnie, czy mała, czy duża ma wielką rolę do spełnienia, jako elementarna cząstka kościoła. Jej historia wiąże się z życiem, działaniem, zaangażowaniem i wiarą ludzi wielu pokoleń”  - mówił ks.biskup wspominał również postać ks. Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, zwracając szczególną uwagę na ”jego dorobek kapłański i duchowy, zasługi w wymiarze materialnym, ale także na takie cechy Jego osobowości, jak: wielką wrażliwość, skromność, dobroć, pracowitość i wierność kościołowi„

Historię kościoła i mędrzechowskiej parafii przedstawił Ks.Bogusław Wożniak.
 
Ks. Stanisław Saładyga wspominał dorobek swoich poprzedników, a w szczególności księdza prałata Józefa Grabowskiego, którego zebrani wierni uhonorowali gromkimi brawami. Podziękował Księdzu Biskupowi za przewodniczenie liturgii i wygłoszoną homilię oraz wszystkim za obecność i pomoc w zorganizowaniu uroczystości. W uroczystości brali udział księża z sąsiednich parafii, księża rodacy z kraju i za granicy, poczty sztandarowe, strażacy OSP Kupienin i Mędrzechów, rodzina ks.Arcybiskupa, wierni i zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz Gminy Mędrzechów i Powiatu Dąbrowskiego.
 
Gratulacje z okazji jubileuszu przekazał w imieniu samorządu Gminy Mędrzechów Wójt Krzysztof Korzec wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Czesławem Szarkowskim oraz Barbarą Pobiegło - Sekretarz Gminy, przekazując na ręce księdza proboszcza pamiątkowy dyplom.
 
Obecny na uroczystości Starosta Dąbrowski - Tadeusz Kwiatkowski również pogratulował w imieniu samorządu powiatowego tak wspaniałego jubileuszu i wręczył wraz z przewodniczącą rady powiatu Barbarą Pobiegło pamiątkową statuetkę.
 
Nieobecny na uroczystości nasz rodak ks. Stanisław Sokół swoje uznanie, gratulacje i wdzięczność przekazał w liście gratulacyjnym, odczytanym przez Ks.Kazimierza Chwałka.
 
Odsłonięcia i poświęcenia Epitafium ku czci Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego dokonał ksiądz Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż wraz z rodziną arcybiskupa, w asyście księży koncelebransów.
 
W imieniu społecznego komitetu budowy Epitafium słowa podziękowania, wielkiej wdzięczności i wiecznej pamięci dla Wielkiego Człowieka i Kapłana jakim był śp. Ksiądz
Arcybiskup Zygmunt Zimowski - skierowała Elżbieta Jaje.
 
Uroczystość uświetniła gminna Orkiestra Dęta z Woli Mędrzechowskiej.
Grawprojekt2 Gratulacje poprawione
Tekst. Barbara Pobiegło