livemarks

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Mędrzechów

oraz

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie

zawiadamiają:

o prowadzonym w dniu od 6 do 24 listopada 2023 r. naborze do udziału w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 -  Podprogram 2023, w ramach którego wydawane będą nieodpłatnie artykuły żywnościowe.

Warunkiem przyznania pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego odpowiednio:

  • 1 823,60 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1 410,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie w przypadku osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane programem proszone są o dostarczenie do GOPS Mędrzechów w w/w terminie aktualnych dokumentów potwierdzających osiągnięte dochody w miesiącu październiku 2023 r.

Przykładowe dokumenty potwierdzające dochody: odcinek renty, emerytury, nakaz podatkowy za 2023 r., zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto, zaświadczenie o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego  w KRUS lub ZUS, zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej.

Druki wniosków o pomoc, niezbędne do zakwalifikowania się do udziału w programie        FEPŻ, dostępne będą w w/w okresie do pobrania w siedzibie GOPS.

Szczegóły dostępne w GOPS pod numerami telefonów: 14 644 24 23, 14 644 24 26.