livemarks

Kolejne pieniądze dla Gminy Mędrzechów.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Mędrzechów otrzymała dotację w wysokości 350 000 zł. na dofinansowanie „ Prac renowacyjnych witraży w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Mędrzechowie wraz z renowacją oszklenia zewnętrznego”.

Promesa ostateczna będzie przyznana gminie po spełnieniu wszystkich wymagań przewidzianych w Regulaminie Programu. Wymagana jest tutaj ścisła współpraca Parafii i Gminy.

Prace wykonywane na obiektach zabytkowych muszą być zaakceptowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków i wykonywane zgodnie z ustawą o Ochronie Zabytków.

Poziom dofinansowania wynosi 98 %, pozostałe 2 % są to środki własne.

Pieniądze po spełnieniu wszystkich formalności i otrzymaniu ich z Banku Gospodarstwa Krajowego zostaną przekazane do Parafii, która jest oficjalnymi realizatorami projektów.

odbudowa zabytków