livemarks

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w centrum Mędrzechowa.

Nasi mieszkańcy długo oczekiwali na przebudowę chodnika od centrum Mędrzechowa w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej. Jego stan techniczny był na tyle zły iż uniemożliwiał bezpieczne poruszanie się pieszych. Stan ten uległ diametralnej poprawie po wybudowaniu w jego miejsce ścieżki pieszo - rowerowej , którą właśnie oddano do użytkowania.

Jest to wspólna inwestycja Powiatu Dąbrowskiego oraz Gminy Mędrzechów. Jej wartość to ponad 523 tys. złotych. Nasza gmina partycypowała w kosztach budowy, w wysokości 200 tys. złotych.

Roboty budowlane były poprzedzone wcześniejszym wykonaniem projektu budowlanego oraz uregulowaniem spraw własnościowych gruntu zajętego pod to zadanie.

Inwestycja znacznie poprawiła bezpieczeństwo poruszania się pieszych i rowerzystów, a także wpłynęła pozytywnie na poprawę walorów estetycznych Mędrzechowa.

Nadmienić należy, że jest to pierwszy etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej, a kontynuacja budowy przewidziana jest na przyszłe lata i uzależniona jest od możliwości finansowych zarówno powiatu jak i naszej gminy.

Galeria