livemarks

Informacja o pierwszych posiedzeniach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Mędrzechów

Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanowieniem nr 74/2023 z dnia 22 września 2023 r zwołuje pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mędrzechów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Miejsce: Mędrzechów 434, 33-221 Mędrzechów (budynek Urzędu Gminy)

Termin: 29 września 2023 r. o godz. 16:00

 

W sprawach organizacyjnych dotyczących pierwszego posiedzenia informacji udziela Urzędnik Wyborczy pod nr telefonu 695-768-444.