livemarks

OGŁOSZENIE

Pilne: sprawa zakupu węgla

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez Gminy. Wójt Gminy Mędrzechów zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Mędrzechów o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy.

Zgodnie z projektem ustawy prawo do zakupu węgla sprzedawanego przez gminy, po zagwarantowanej ustawowo cenie mają gospodarstwa domowe, które otrzymały lub otrzymają dodatek węglowy - 3000,00 zł. i nie nabyły do tej pory na sezon grzewczy 2022/2023 węgla po cenie niższej niż 2000 zł. Ilość węgla dostępną dla jednego gospodarstwa domowego będzie określać rozporządzenie właściwego ministra.

W sprzedaży będzie wyłącznie węgiel importowany.

Wstępną informację dotyczącą potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego należy składać telefonicznie na Nr telefonu:

  • 14 643 71 95,
  • 14 644 24 25

lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy pokój Nr 12 (I piętro) lub pokój Nr 3 (parter).

Z uwagi na ważność sprawy prosimy osoby zainteresowane o niezwłoczne podanie powyższych informacji. Pozwoli to wstępnie oszacować zapotrzebowanie na węgiel, który Gmina musi sprowadzić.