livemarks

Kolejne pieniądze dla Gminy Mędrzechów z „Polskiego Ładu”

Gmina Mędrzechów otrzymała środki finansowe w wysokości 8 675 000,00 na realizację inwestycji gminnych w ramach „ Rządowego Funduszu Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych - II Edycja

Dofinansowanie, obejmuje:

3 150 000,00 zł. na realizację zadania pn. ” Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Mędrzechów”

Polski ład 1

5 525 000,00 na realizację zadania pn. „Modernizacja i remont obiektów oświatowych na terenie Gminy Mędrzechów”.

Polski ład 2

W ramach pierwszego zadania planowana jest budowa szatni sportowej na stadionie w Grądach oraz budowa szatni sportowej na stadionie w Mędrzechowie.

Drugie zadanie obejmie modernizację i remont szkół i przedszkoli na terenie gminy. Szczegółowy zakres prac jest uzależniony od aktualnych cen robót budowlanych.

W dniu 31 maja br. w biurze poselskim w Dąbrowie Tarnowskiej - Poseł na Sejm Wiesław Krajewski przy udziale Senatora Kazimierza Wiatra, wręczył włodarzom gmin i powiatu - symboliczne promesy obejmujące w/w kwoty dofinansowania.
Polski ład wójt