livemarks

Zakończenie realizacji projektu „ Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Mędrzechów”.

logo

31 marca 2022 r. Gmina Mędrzechów zakończyła realizację projektu oświatowego pt. ”Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Mędrzechów” w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość całego zadania to: 526 567,18 zł. z tego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 499 027,18 zł. Dzięki temu projektowi nasze szkoły mogły podnieść jakość kształcenia , a to poprzez realizacje dodatkowych zajęć dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli , zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych.

Projektem objęte były : Szkoła Podstawowa w Mędrzechowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Mędrzechowskiej ( Szkoła Podstawowa w Woli Mędrzechowskiej) i był realizowany od początku roku 2020.

Placówki te zostały m.in. wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy , multimedialny i pomoce dydaktyczne na zakup których wydatkowano kwotę: 267 342,78 zł.