livemarks

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA obchodzone w Mędrzechowie - Kiermasz ”Ukraińskie Smaki”

Po dwuletnim okresie pandemii mieszkańcy naszej Gminy mieli możliwość uczestniczenia w uroczystych obchodach Święta 3 maja - 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączonego z odpustem parafialnym ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, a także integracją z obywatelami Ukrainy, którzy w związku z wojną opuścili swój kraj i znaleźli schronienie w Kupieninie. „Ukraińskie Smaki” serwowane były na specjalnie przygotowanym stoisku.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem spod Urzędu Gminy do kościoła parafialnego, gdzie o godz. 11:15 odprawiona została uroczysta, koncelebrowana Suma Odpustowa, w intencji ojczyzny, zamówiona przez Wójta i Radę Gminy Mędrzechów. Mszy św. przewodniczył oraz homilię wygłosił Ks. Prałat Bogusław Skotarek, który przybył do naszej parafii na zaproszenie ks. Proboszcza Tomasza Jamróz.

We Mszy św. oprócz licznie zgromadzonych parafian i gości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Mędrzechowa, Grądów, Kupienina, Wójciny, Woli Mędrzechowskiej, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie wraz z młodzieżą i nauczycielami, poczet sztandarowy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Pułku Strzelców Podhalańskich z Kazimierzem Bernatem oraz uświetniająca całą uroczystość orkiestrą dęta z Woli Mędrzechowskiej.

Po nabożeństwie orszak prowadzony przez orkiestrę przeszedł pod pomnik, gdzie odbyła się dalsza patriotyczna część uroczystości.

Po odegraniu Hymnu Państwowego i powitaniu wszystkich obecnych przez prowadzącą uroczystość P. Edytę Jurczyk ; głos zabrał Wójt naszej gminy Krzysztof Korzec, który w swoim wystąpieniu nawiązał do znaczenia Konstytucji 3 maja, podkreślił, że : „ 3 maja jest jednym z tych dni, który skłania do refleksji nad znaczeniem takich słów, jak wolność i odpowiedzialność. W tym roku słowa te nabrały szczególnego wymiaru. W obliczu wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą, gdzie spadają bomby, giną ludzie, dzieją się na naszych oczach ludzkie dramaty - wolność staje się najwyższą wartością. I pewnie każdemu z nas wydawało się, że wojna to tylko historia, a okazuje się, że to wydarza się dzisiaj, tak blisko ……… Niech powiewające flagi przypominają ponadczasowe słowa Jana Pawła II „Jesteście świadkami historii. Przypominajcie, że wolność jest nie tylko dana, ale i zadana”

 Wójt podziękował także wszystkim za udział w naszych lokalnych obchodach narodowego święta.

Wyrazem pamięci i czci oddanym wszystkim obrońcom naszej narodowej wolności na przestrzeni dziejów - było złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych :

 - w imieniu społeczeństwa Gminy Mędrzechów i gminnych władz samorządowych wiązankę złożył Wójt Gminy Krzysztof Korzec wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Barbarą Brożek oraz radną Bernadetą Światłowską

- w imieniu Rady Powiatu Dąbrowskiego oraz własnym - Barbara Pobiegło Radna Rady Powiatu

- w imieniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej i Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie Placówka 111 imieniem gen. Józefa Hallera w New Britain wiązankę złożył Kazimierz Wnuk z majorem Kazimierzem Bernatem.

- w imieniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych - wiązankę złożył Prezes Jerzy Kaczówka wraz z druhami strażakami,

- w imieniu Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wiązankę złożyli Kazimierz Światłowski, Czesław Szarkowski, Tadeusz Trębaczewski.

-w imieniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości - Eugeniusz Trzepacz, Kazimierz Mastalerz, Mariusz Stachura,

- w imieniu młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół w Mędrzechowie wiązankę złożyli uczniowie.

- w imieniu Domu Radosnej Starości w Kupieninie wiązankę złożyła Dyrektor Barbara Mikosz.

- w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie : „Przyjazny Świat” - wiązankę złożył Prezes Leszek Trójniak

Minutą ciszy uczczono pamięć poległych za wolność naszej Ojczyzny.

Podniosłego charakteru dodała wspólnie odśpiewana rota.

Na zakończenie uroczystości z koncertem pieśni patriotycznych wystąpiła orkiestra dęta z Woli Mędrzechowskiej pod batutą Andrzeja Komorowskiego.

Wartę pod pomnikiem zapewniła Grupa Rekonstrukcji Historycznych III Pułku Strzelców Podhalańskich - Grupa Nadwiślańska.

Całość prowadziła Edyta Jurczyk - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie.

Obchody tego ważnego dla nas Polaków święta zorganizowane zostały przez samorząd gminny i parafię.

Galeria

Bardzo ważnym wydarzeniem związanym z naszym świętowaniem było wystawienie przez naszych ukraińskich gości przebywających w Kupieninie stoiska „Ukraińskie Smaki” Panie z Ukrainy przygotowały regionalne ukraińskie potrawy, które cieszyły się dużym powodzeniem wśród naszych mieszkańców.Barszcz ukraiński, pierogi, ciasta i wiele innych potraw bardzo wszystkim smakowały. Była okazja do wzajemnej integracji oraz nawiązywania znajomości i przyjaźni, w czym nie przeszkadzała nawet bariera językowa.

Wolnymi datkami można było wesprzeć nasze ukraińskie rodziny, a przypominamy, że są to kobiety z dziećmi ( 12 kobiet i 10. dzieci). Pochodzą ze wschodniej Ukrainy - obwodu donieckiego. Są to rodziny strażaków, którzy pozostali w Ukrainie i walczą o wolność swojej ojczyzny.

Galeria

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za udział i uświetnienie uroczystości swoją obecnością.