livemarks

Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór 2/2022

perly ponidzia

 

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 2/2022
o naborze wniosków w terminie od 21 kwietnia 2022r. do 05 maja 2022r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń z terenu Gminy Mędrzechów zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniu informacyjnym i szkoleniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu:

12 kwietnia 2022 (wtorek) godz: 09:15 – 09:30

Szkolenie odbędzie się w dniu:

12 kwietnia 2022 (wtorek) godz: 09:15 – 10:00

Urząd Gminy, 33-221 Mędrzechów 434

 

Pełny harmonogram spotkań informacyjnych oraz szkoleń odbywających się w związku z planowanym ogłoszeniem o naborze wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl.