livemarks

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022

perly ponidzia
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022
Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”

działająca na terenie gmin:
Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin naboru wniosków:
08.02.2022 r. – 22.02.2022 r.