livemarks

Informacja Wójta Gminy Mędrzechów

Wójt Gminy Mędrzechów informuje, że w związku z wystąpieniem obfitych opadów deszczu w ostatnich dniach sierpnia 2021r,  które spowodowały powstanie lokalnej powodzi, rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku działania tego zjawiska, mogą je zgłaszać do Urzędu Gminy w Mędrzechowie.

Wnioski o oszacowanie strat należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie na drukach ustalonych przez Wojewodę Małopolskiego.
Odpowiednie formularze dostępne są w Urzędzie Gminy – Referat GGiR pok. Nr 9 (I piętro) oraz na stronie internetowej www.medrzechow.net

Przypomina się iż zgłoszeniom strat podlegają uprawy, które nie zostały jeszcze zebrane z pól uprawnych.

Do wniosków o oszacowanie strat należy dołączyć:
- kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników którzy składali w 2021 r. wniosek),
- wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie),
- mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.
Informujemy, iż wniosek o oszacowanie strat musi być kompletny i zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

Do pobrania formularze:

Zał. nr I- wniosek rolnika – pdf
Zał. nr I- wniosek rolnika – wersja edytowalna
Zał. nr I.2 Uprawy - pdf
Zał. nr I.5- zwierzęta - pdf
Zał. nr I.2 do I.9 (wersja edytowalna)
Zał. nr I.1A i B- wykaz gmin (dodatkowo wypełniamy gdy gospodarstwo jest na kilku gminach).