livemarks

82.rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. O godzinie 4.35 przeprowadzono zbombardowanie Wielunia. Atak ten nastąpił kilka minut przed salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte. II wojna światowa była największą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości, w której Polska poniosła największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych.

Pamiętając o tych faktach , a w szczególności o wszystkich Polakach, którzy oddali życie w obronie ojczyzny - Wójt naszej gminy Krzysztof Korzec wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Barbarą Brożek i Sekretarz Gminy Barbarą Pobiegło złożyli symboliczną wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Poległych w Mędrzechowie.

Galeria