Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 116

Wczoraj 146

W tym tygodniu 116

W tym miesiącu 2381

Wszystkich odwiedzin 314043

livemarks

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r.  W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach. Deklaracja A dla budynków mieszkalnych, deklaracja B dla budynków niemieszkalnych.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku.

Po tej dacie, należy złożyć POWTÓRNIE deklarację, gdy nastąpi zmiana posiadanych źródeł ciepła.

a) W przypadku istniejących budynków, należy w przeciągu 14 dni dokonać zgłoszenia od uruchomienia nowego źródła ciepła, bądź zlikwidowania posiadanego źródła (np. przy wymianie kotła, pieca na nowy, czy też zmianie sposobu ogrzewania, modernizacji, itp.).

b) w przypadku nowo budowanych budynków obowiązuje również termin 14 dni na złożenie deklaracji CEEB od daty oddania nowego budynku do użytkowania.

Deklaracje można składać w wersji elektronicznej pod adresem zone.gunb.gov.pl.

Istnieje też możliwość składania deklaracji w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia. Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminę.

Ponadto informujemy iż na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

 

Do pobrania:
Deklaracja-A.pdf
Deklaracja-B.pdf
Instrukcja wypełnienia deklaracji.pdf
Przyklad-wypelnionej-deklaracji-A.pdf
Przyklad-wypelnionej-deklaracji-B.pdf

Kanał informacyjny CEEB na YouTube