Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 29

Wczoraj 155

W tym tygodniu 620

W tym miesiącu 1686

Wszystkich odwiedzin 317318

livemarks

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od 1 lipca nowe obowiązki

Od 1 lipca br. zostały nałożone obowiązki na właścicieli lub zarządców budynków lub lokali - złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków:

        - w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (wymiana źródła ciepła lub oddanie nowego budynku do użytkowania),
        - nie później niż w terminie 12 miesięcy  w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw będących już w eksploatacji.


1. Jak można będzie złożyć deklaracje do CEEB?

Deklaracje będzie można składać:

- w formie elektronicznej, czyli przez internet (wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij ) – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.

- w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie.

Wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw stanowi niezwykle istotne rozwiązanie dla organów samorządowych. Przez złożone deklaracje zostaną zinwentaryzowane wszystkie źródła ciepła i spalania paliw, co w znaczący sposób ułatwi funkcjonowanie gmin.2. Ile czasu mam na złożenie wniosku, jeżeli mój dom został oddany do użytkowania (zostały w nim podłączone źródła ciepła/spalania paliw) przed 1 lipca 2021?
- Składanie deklaracji rozpocznie się od dnia 1 lipca 2021 r., od tego też dnia właściciel/zarządca budynku, który już istnieje, ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji.

3. Jeżeli wymienię źródło ciepła po 1 lipca 2021 r, to ile mam czasu żeby złożyć deklarację?
- W przypadku wymiany źródła ciepła po dniu 1 lipca 2021 r. termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od uruchomienia tego źródła ciepła.

4. Jeżeli mój dom zostanie oddany do użytku po 1 lipca 2021 r,. wtedy też zostaną uruchomione w nim źródła ciepła/spalania paliw, ile mam czasu żeby złożyć deklarację?
- W przypadku nowego budynku, w którym po dniu 1 lipca 2021 r. zostało uruchomione źródło ciepła/spalania paliw – termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.

5. Czy są przewidziane kary dla osób, które nie prześlą danych, a powinny?
- Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim gmina „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymaganą deklarację do urzędu w ramach czynnego żalu.

6.Gdzie można znaleźć regulacje i informacje na temat CEEB?
- Informacje na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków <link do naszej zakładki>
- Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.