livemarks

Kolejne projekty z dofinansowaniem ze środków Unijnych.

Na terenie Gminy Mędrzechów realizowane są obecnie trzy projekty grantowe z dofinansowaniem ze środków unijnych pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” .Tytuł projektów to „Budowa siłowni zewnętrznych” w miejscowościach : Grądy, Wójcina , Mędrzechów.

Przedmiotem projektów jest utworzenie nowych, ogólnodostępnych i niekomercyjnych miejsc rekreacji i sportu - siłowni zewnętrznych. Zadanie ma na celu zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na działkach gminnych w Grądach, Wójcinie i Mędrzechowie .

Koszt całości przedsięwzięcia to ponad 50 tysięcy złotych , z tego z dotacji pozyskano kwotę 37 500,00 złotych. Wnioskodawcą i realizatorem projektów jest Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Gminy Mędrzechów . Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na maj 2021 r.

perly ponidzia