livemarks

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mędrzechów

W związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mędrzechów, gdzie w zależności od lokalizacji będzie to kanalizacja sieciowa lub przydomowe oczyszczalnie ścieków - Wójt Gminy Mędrzechów prosi o         wstępne zgłaszanie się mieszkańców chętnych do podłączenia swoich domów do kanalizacji lub oczyszczalni przydomowych.

Zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy w Mędrzechowie tel. 14 644 24 29 i Sołtysi wsi, gdyż w związku ze stanem epidemii nie ma możliwości zorganizowania zebrań wiejskich.

Wójt Gminy Mędrzechów

Krzysztof Korzec