livemarks

Remont drogi powiatowej w Mędrzechowie i Woli Mędrzechowskiej

Zakończył się długo wyczekiwany przez mieszkańców remont drogi powiatowej między Mędrzechowem a Wolą Mędrzechowską.
 
Remont drogi o długości blisko 1 km polegał na wyprofilowaniu istniejącej zniszczonej nawierzchni betonem asfaltowym, a następnie położeniu nowej nawierzchni. Zakres robót na przedmiotowym odcinku objął również obustronne ścięcie i wyprofilowanie poboczy. Pobocza zostały utwardzone kruszywem łamanym.

Realizacja tego zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Koszt wykonania tej inwestycji wyniósł 211.149,18 złotych.