livemarks

Prace remontowe przy drogach w Gminie Mędrzechów

Zakończyły się prace remontowe przy drogach gminnych w miejscowościach Kupienin oraz Odmęt. Drogi stanowiły głównie dojazdy do gruntów rolnych. Środki na remont w wysokości 57 479,00 złotych zostały pozyskane ze środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całkowity koszt inwestycji to 119 076,67 zł.

Galeria