livemarks

Pierwsza dostawa sprzętu do szkół w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Mędrzechów”

fundusze
          W dniu 29 lipca 2020 r. odbyła się pierwsza dostawa sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pt.” „ Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Mędrzechów „ realizowanego z RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Do naszych szkół : w Mędrzechowie i w Woli Mędrzechowskiej trafił sprzęt komputerowy o wartości prawie 100 tys. zł. Są to laptopy z oprogramowaniem biurowym , urządzenia wielofunkcyjne ( drukarki, skanery ) , nośniki pamięci.
Sprzęt dostarczyła firma wyłoniona w drodze przetargu .
photo4
          Są to urządzenia nowoczesne i bardzo przydatne w funkcjonowaniu współczesnej szkoły.
photo3
          Należy dodać, że jest to pierwsza taka dostawa w ramach realizowanego projektu.
photo2
          W najbliższym czasie do szkół trafią jeszcze multimedia, pomoce dydaktyczne , wyposażenie oraz mapy , książki , gry . Na dostawę tego sprzętu są już podpisane umowy z wykonawcami, a jego wartość wynosi ponad 130 tys. zł.
photo1