livemarks

INFORMACJA

Uprzejmie   informujemy  ,  że  od  dnia  25  maja    2020  r.  zostaje  przywrócona  możliwość    bezpośredniej  obsługi  interesantów  w  Urzędzie  Gminy  w  Mędrzechowie  oraz    gminnych   jednostkach  organizacyjnych.

Każdą  sprawę  można  załatwić  osobiście  nie  mniej  jednak  zachęcamy  Państwa  ,  tam  gdzie  to  jest  możliwe  do  załatwiania  spraw   telefonicznie  ,  z  wykorzystaniem  platformy  ePuap  ,  lub  za  pośrednictwem  poczty   elektronicznej.

Obsługa  interesantów   musi    odbywać  się    z  zachowaniem  reżimu  sanitarnego   ,  dlatego  też  uprzejmie  prosimy  o  wcześniejsze   telefoniczne    umawianie  się  na  wizyty  .

Pracownik  urzędu    właściwy    do  załatwienia  danej  sprawy   albo  poprosi  Państwa  do  biura  ,  albo  zejdzie  do  klienta  celem  załatwienia    konkretnej  sprawy.

Osoba  wchodząca  do  Urzędu  ma  obowiązek  zakrywania  nosa  i  ust. 

W  Urzędzie  może  przebywać  tylko  jedna  osoba  na  jedno  stanowisko  pracy.

Poniżej  podajemy  Nr  telefonów :

14 643 71 95 - centrala

14 644 24 26 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

14 644 24 27 - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

14 644 24 13 , kom. 605 366 615 - Wójt

14 643 71 89 - Sekretarz

14 643 71 82 - Skarbnik

14 644 24 20 -  działalność   gospodarcza

14 644 24 19  -  budownictwo , planowanie  przestrzenne

14 644 24 29  -  gospodarka  nieruchomościami