livemarks

Informacja Wójta Gminy Mędrzechów

Wójt Gminy Mędrzechów informuje wszystkich rolników, którzy składali wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego: powodzi, że protokoły z szacowania strat są do odbioru w Urzędzie Gminy Mędrzechów.