livemarks

Protokół po upublicznieniu oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Sport dla każdego”

Mędrzechów, dnia 11.09.2019r.

 

Protokół po upublicznieniu oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Sport dla każdego”

W dniu 2 września 2019r. Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów złożył ofertę na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: „Sport dla każdego”.

Do dnia 10 września 2019r. można było składać uwagi dotyczące ww. oferty.
W terminie upublicznienia do dnia 10 września 2019r. nie wpłynęły żadne uwagi.