livemarks

Alarm przeciwpowodziowy

W związku z intensywnymi opadami deszczu i przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Breń – Żabnica na terenie Powiatu Dąbrowskiego, w tym również Gminy Mędrzechów od godz. 21:00 dnia 21 maja 2019 r. został ogłoszony alarm powodziowy.

Obecnie najtrudniejsza sytuacja występuje na rzece Breń – Żabnica, której poziom jest tak wysoki, że w niektórych miejscach woda przelewa się przez koronę wału. W wale jest dużo dziur spowodowanych przez bobry , którymi przecieka woda. Szczególnie niebezpieczna sytuacja występuje w Woli Mędrzechowskiej , gdzie wskutek wylewu rzeki zalanych zostało kilkaset hektarów pól, trwa akcja ratownicza aby nie dopuścić do dalszych szkód, a w szczególności zalania budynków mieszkalnych. Niepokojące prognozy pogody mogą spowodować, że sytuacja może ulec pogorszeniu. Stan na rzece Wiśle na ten moment jest stabilny. Na terenie całej gminy występują lokalne podtopienia pól, piwnic, rowów, mostków, dróg lokalnych. W Urzędzie Gminy wprowadzone zostały całodobowe dyżury

Galeria>>