livemarks

Sołectwa i Sołtysi Gminy Mędrzechów

Wieś sołecka Imię i nazwisko sołtysa Telefon kontaktowy
Mędrzechów Bernadeta Światłowska

(14) 643 74 34

783203344

Kupienin Barbara Brożek
691367953
Grądy Kazimierz Światłowski (14) 643 74 70
Wola Mędrzechowska Marian Kozioł 693835035
Odmęt Anna Janus
693 455 453
Wójcina Karolina Lustofin
(14) 643 72 34
Wólka Grądzka Tadeusz Trębaczewski
(14) 643 72 91