Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 30

Wczoraj 155

W tym tygodniu 621

W tym miesiącu 1687

Wszystkich odwiedzin 317319

livemarks

Zawiadomienie o terminie 36 sesji Rady Gminy Mędrzechów

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu        

3 września   2018 r. (poniedziałek)  o godz. 10-tej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję  zwyczajną  sesje Rady  Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

 1.      Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad  .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji  .
 3. Przyjęcie  protokołu  obrad  poprzedniej  sesji Rady  Gminy.
 4. Podjęcie uchwały  w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy

           Mędrzechów  na lata 2018-2021 .

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018 .
 2. Podjęcie uchwały    w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy

           Mędrzechów  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie  .
 2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  w Domu Radosnej Starości w Kupieninie  do wyborów  samorządowych  .
 3. Podjęcie   uchwały  w sprawie  siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3  w Woli Mędrzechowskiej  .
 4. Informacja Wójta Gminy o swojej działalności w okresie  między sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych.   .
 6.   Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych
 7. Zapytania i wolne wnioski oraz zamkniecie  obrad sesji.   

     

                                                                                                                                Przewodniczący  Rady Gminy      

                                                                                   Czesław   Szarkowski