Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 97

Wczoraj 102

W tym tygodniu 97

W tym miesiącu 2203

Wszystkich odwiedzin 309725

livemarks

Zawiadomienie o terminie 40 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów, dnia 8.03 2023 r.

Znak: Or.0002.40.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2023 r. poz. 40 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu:

21 marca 2023 r. ( wtorek ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną sesje Rady Gminy, proponując następujący porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
2. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji .
3. Przyjęcie porządku obrad sesji .
4. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
5. Informacja Komendanta Policji w Szczucinie o stanie bezpieczeństwa Gminy Mędrzechów za rok 2022 .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok .
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mędrzechów .
8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Mędrzechów .
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mędrzechów na rok 2023”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne we wsi Wola Mędrzechowska działka nr 311/4
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne we wsi Wola Mędrzechowska działka Nr 311/5
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców.
13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2024 na terenie Gminy Mędrzechów za 2022 r.
14 . Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Mędrzechów za 2022 r.
15. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności w okresie między sesjami .
16. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi .
17. Zamkniecie obrad sesji.

Podstawa prawna do urlopowania Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. JT. z 2023 r., poz. 40 z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.    

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Barbara Brożek