livemarks

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:72

WCZK.png

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

WB-I.6331.3.123.2017

Kraków, dnia 12 września 2017 r.

       

wg rozdzielnika

 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:72

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar

Województwo małopolskie- zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 09:04 dnia 12.09.2017 do godz. 06:00 dnia 13.09.2017

Przebieg

 W związku z występującymi oraz nadal prognozowanymi opadami deszczu w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych (w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa). Dodatkowo przekroczenie stanu ostrzegawczego (w godzinach popołudniowych) możliwe jest na Wiśle w profilu Jawiszowice.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Karolina Wolanin

Godzina i data wydania

12.09.2017 - godz. 09:04

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (malopolskie) od09:04/12.09.do06:00/13.09.2017

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie.   O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otrzymują:

Dyżurny Operacyjny

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Piotr Rosłoniec

 
  • Powiatowe (Miejskie) CZK
  1. a/a

Do wiadomości:

  1. KW PSP, KW Policji
  2. RZGW, MZMiUW
  3. WSzW w Krakowie, KO SG Nowy Sącz
  4. Dyspozytor PKP, Zakłady Energetyczne
  5. GDDKiA, ZDW
  6. WSSE Kraków, WINB Kraków
  7. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie
  8. a/a