livemarks

Zgłaszanie uszkodzeń sieci telefonicznej

PCZK w Dąbrowie Tarnowskiej przekazuje nr telefonu (801 600 006) do TP/Orange gdzie można zgłosić uszkodzenie napowietrznej sieci telefonicznej, typu: przechylony czy przewrócony słup.