livemarks

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 91

Data i godzina wydania: 28.06.2022 - godz. 08:28
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 91

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1
 
Ważność: od godz. 11:00 dnia 28.06.2022 do godz. 00:00 dnia 29.06.2022

Obszar: Zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy  (małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 
 
Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław  Plewa