livemarks

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 179 Zmiana

Data i godzina wydania: 24.08.2021 - godz. 08:06
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr O:179 z dnia 24.08.2021
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 08:06 dnia 24.08.2021 do godz. 20:00 dnia 24.08.2021
Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy (małopolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów, spodziewane są wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, lokalnie o charakterze gwałtownym. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Korekta dotyczy zmiany stopnia, okresu ważności oraz treści przebiegu Ostrzeżenia. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski