livemarks

Aktualny zarząd OSP Wola Mędrzechowska

Uchwałą z dnia 19 lutego 2011 wybrano zarząd OSP Wola Mędrzechowska w składzie:

  • prezes - Jarosław Wadas 
  • wiceprezes - naczelnik - Marek Trójniak 
  • z-ca naczelnika - Stanisław Kozyra 
  • sekretarz - Marcin Jaworski 
  • skarbnik - Krzysztof Wadas 
  • kronikarz - Stanisław Kijak 
  • członek zarządu - Adam Wadas