livemarks

Aktualny zarząd OSP Wójcina

Uchwałą z dnia 26 lutego 2011 wybrano zarząd OSP Wójcina w składzie:

  • prezes - Lucjan Pikul
  • naczelnik - Marian Urban
  • z-ca naczelnika - Grzegorz Dyjak
  • sekretarz - Jerzy Kaczówka 
  • skarbnik - Patrycja Kozioł
  • gospodarz - Bogdan Dyjak
  • członek zarządu - Urbanik Piotr