livemarks

Aktualny zarząd OSP Mędrzechów

Uchwałą z dnia 5 marca 2011 wybrano zarząd OSP Mędrzechów w składzie:

  • prezes - Władysław Bzduła
  • naczelnik - Jan Lech
  • z-ca naczelnika - Marcin Piątek
  • sekretarz - Piotr Chwałek
  • skarbnik - Maria Jasak
  • kronikarz - Mirosław Ząbkowski
  • gospodarz - Mirosław Ząbkowski
  • członek zarządu- Marian Świątek ,Paweł Grądzki