livemarks

OSP Mędrzechów - historia jednostki

OSP MędrzechówOSP Mędrzechów powstała w 1900 roku. Jej założycielem byli: Michał Fijał i Wawrzyniec Grądzki. Pierwszym Prezesem OSP Mędrzechów na zebraniu założycielskim został Michał Fijał, a pierwszym Naczelnikiem ? Wawrzyniec Grądzki. Pomimo trudnych warunków jakie panowały wtedy na polskiej wsi członkowie straży dobrowolnie opodatkowali się tzw. ?Odsypkami?. Każdy członek straży oddawał część zboża na rzecz OSP. Za uzyskane pieniądze ze sprzedaży tego zboża zakupiono ręczna pompę, kilka drewnianych wiader oraz mundury. W 1908 roku nastąpiła zmiana zarządu: Prezesem zostaje wybrany Stanisław Kochanek, a Naczelnikiem Wojciech Misiaszek. W tym okresie zakupiono dodatkowo kilka hełmów wyjściowych, jako doposażenie jednostki.

Po wybuchu I wojny światowej działalność OSP w Mędrzechowie została praktycznie przerwana, gdyż prawie wszyscy jej członkowie zostali wcieleni do wojska. Dopiero w 1917 roku z inicjatywy Stanisława Topora ? inwalidy wojennego jej działalność została wznowiona. To właśnie on zostaje wybrany Prezesem i Naczelnikiem jednocześnie. W 1922 roku Prezesem nadal jest Stanisław Topór a Naczelnikiem zostaje wybrany Władysław Gryszówka.

W 1929 roku w wyniku nowych wyborów Prezesem OSP został Władysław Gryszówka, a Naczelnikiem Mieczysław Pierga. W tym okresie organizuje liczne zbiórki pieniężne, a za zebraną kwotę zostaje wykonany wóz strażacki na którym montuje się pompę strażacką. Zostaje wybudowana także drewniana remiza strażacka.

Rok 1936 to kolejna zmiana w zarządzie. Tym razem Naczelnikiem został wybrany Kazimierz Niedźwiadek. Wybuch II wojny światowej ograniczył działalność strażaków tylko do gaszenia pożarów. W 1949 roku OSP Mędrzechów otrzymuje pompę silnikową. Od 1950 roku dokonują się częste zmiany w zarządzie straży, ale też zostają zakupione nowe mundury i czapki.

W 1961 roku przy finansowej pomocy rodaków z zagranicy oraz w czynie społecznym mieszkańców została wybudowana nowa remiza. W roku 1973 z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie jednostka otrzymała samochód marki ?żuk? wraz z kompletnym wyposażeniem.

Kolejni Prezesi i Naczelnicy jednostki przyczynili się do utworzenia w 1980 r. Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, dla której zakupiono 20 mundurków z których korzysta się do dziś. Również w tym samym roku jednostka otrzymała sztandar jako pamiątkę 80-lecia swojej działalności. Lata 80-te to także okres budowy sześciu zbiorników przeciwpożarowych na terenie naszej gminy przy pomocy Urzędu Gminy.

W 1990 roku nastąpił remont remizy OSP oaz dobudowano garaż na duży samochód bojowy. W 1991 w tym garażu mógł już stanąć samochód Jelcz 420 Hydronil2 o pojemności 10 000 litrów, przekazany przez Komendę Wojewódzką straży Pożarnej w Tarnowie.

W 1996 roku nastąpiła kolejna zmiana zarządu. W wyniku wyboru Prezesem jednostki został Czesław Szarkowski, a Naczelnikiem Władysław Bzduła.