livemarks

Udział jednostki w ważniejszych akcjach

  • uczestnictwo w akcjach przeciwpożarowych,
  • działania przeciwpowodziowe na wałach  wiślanych w 1997 roku
  • działania przeciwpowodziowe na wałach  wiślanych w 2001 roku
  • udział w świętach państwowych i kościelnych