livemarks

Aktualny zarząd OSP Kupienin

Uchwałą z dnia 5 lutego 2011 wybrano zarząd OSP Kupienin w składzie:

  • prezes - Henryk Borek
  • wiceprezes - naczelnik - Józef Skowron
  • z-ca naczelnika - Andrzej Król 
  • sekretarz - Paweł Babiarz 
  • skarbnik - Zbigniew Światłowski 
  • gospodarz - Krzysztof Mastalerz 
  • członek zarządu - Janusz Szajor