livemarks

OSP Kupienin - historia jednostki

OSP w Kupieninie powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w 1924 roku. Pierwszym prezesem został Marcin Gryszówka, zastępcą ? Tadeusz Babiarz, sekretarzem ? Władysław Rusek, naczelnikiem Tadeusz Kolano, a jego zastępcą Tadeusz Wdowiak. Na początku działalności zakupione zostały mundury dla 23 członków, hełmy, toporki oraz pompa ręczna wraz z wozem konnym i trąbka strażacka. To pierwsze podstawowe wyposażenie zakupiono ze składek mieszkańców Kupienina oraz dochodów z dwóch zabaw.

W okresie okupacji hitlerowskiej działalność OSP była utrudniona. Nie ograniczała się ona tylko do gaszenia pożarów, ale istotnym działaniem druhów w tamtych czasach była potajemna walka z Niemcami ? kolo 90 % strażaków było żołnierzami Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Członkowie OSP udzielali także schronienia żołnierzom radzieckim i zestrzelonym lotnikom alianckim. W tych tragicznych latach naczelnikiem był Józef Doktor pełniący tę funkcję od 1935 do 1960 roku. Stanowisko prezesa piastował najpierw Ludwig Zawada a następnie Józef Fijał.

Po wojnie OSP pomagała w budowie Domu Ludowego, szkoły podstawowej, pomnika poświęconego poległym rodakom w dwóch wojnach światowych, a także elektryfikacji i gazyfikacji wsi oraz w budowie kaplicy i remontach dróg.

W roku 1960 na budynku Domu Ludowego zainstalowano syrenę elektryczną, a komenda powiatowa Straży Pożarnych przydzieliła nową motopompę.

W roku 1985 z inicjatywy ówczesnego sołtysa Edwarda Borka i naczelnika Józefa Skowrona oraz przy wsparciu Urzędu Gminy w Mędrzechowie i mieszkańców wsi, rozpoczęto budowę remizy. Strażnicę oddano do użytku w 1986 roku. Poświęcenia budynku dokonał biskup polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź wraz z ks. prałatem Zygmuntem Zimowskim. Stało się to jednak dopiero w lipcu w 1993 roku. Z inicjatywy bp Sławoja Leszka Głódź straż w Kupieninie otrzymała samochód Star-244.

Wówczas pojawił się inny problem, nie było odpowiedniego garażu na ten pojazd. W związku z tym postanowiono dobudować do istniejącej remizy nowy budynek z garażem. Oddanie do użytku nowej inwestycji oraz poświęcenie samochodu odbyło się 23 lipca 1995 roku i zbiegło się w czasie z obchodami 70 ? lecia powstania jednostki. Z tej okazji druhowie otrzymali także sztandar ufundowany przez społeczeństwo Kupienia.