Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 23

Wczoraj 155

W tym tygodniu 614

W tym miesiącu 1680

Wszystkich odwiedzin 317312

livemarks

OSP Grądy - historia jednostki

W 1899 roku w Grądach powstało Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej Straż Ogniowa. Inicjatorem założenia tej organizacji był proboszcz parafii p.w. św. Wojciecha w Bolesławiu ks. Józef Pabian.

Po śmierci ks. Józefa, stowarzyszenie ograniczyło swoja działalność. Dodatkowo nastroje wojenne nie sprzyjały rozwojowi przedsięwzięć społecznych. Dopiero po zakończeniu I wojny światowej straż pożarna wznowiła działalność, głównie dzięki ogromnemu zaangażowaniu Ludwika Olearczyka. Ze składek zorganizowanych wśród mieszkańców, w Grądach stanęła strażnica, którą usytuowano w centrum wsi ? obok zabudowań Józefy Zamory. Również dzięki ofiarności społeczeństwa udało się zakupić pompę ręczną, kilka sztuk węży, mosiężną prądownicę oraz 54 hełmy strażackie. Po wyjeździe Ludwika Olearczyka do Kanady w 1928 roku, na komendanta straży wybrano Jana Saletnika.

Po dużym pożarze w 1935 zarządzono we wsi składkę z której zakupiono nową sikawkę, węże oraz wóz dwukołowy i 300 ? litrową beczkę.

Po śmierci Jana Saletnika w 1938 roku, na stanowisku komendanta zasiadł Marcin Wesołowski. Jemu przypadło zarządzać jednostką w trudnych czasach II wojny światowej, ponieważ działalność strażacka była zabroniona.

Po wojnie w 1947 roku na sołtysa wybrano Bronisława Olearczyka, który postanowił na nowo ożywić działalność straży. Zebranie wiejskie wybrało na komendanta Władysława Burgieła, a funkcję gospodarza powierzono Józefowi Olearczykowi. Woźnicami zostali natomiast Władysław Czupryna i Franciszek Zaganiacz z Grądów oraz Józef Mleczko i Józef Sukiennik z Wólki Grądzkiej.

W 1947 roku został także rozbudowany budynek szkoły. Część materiału jaki pozostał po rozbiórce dachu na tej placówce wykorzystano do wybudowania drewnianej siedziby OSP.

Władysław Burgieł pełnił funkcję komendanta aż do swojej śmierci w 1968 roku. Jego następcą został Zdzisław Robak, natomiast prezesem wybrano Józefa Łazarza.

Lata 70. były bardzo trudne w dziejach jednostki w Grądach. Po wyjeździe Zdzisława Nowaka do pracy w Niemczech i odejściu z zarządu Józefa Łazarza, działalność OSP podupadła. Istniało nawet zagrożenie rozwiązania jednostki, ale dzięki staraniom Stanisława Gąsiorka, Jana Zycha, Jana Bakalarka, Kazimierza Zaczyńskiego, Stanisława Nadolskiego, Aleksandra Kopki i Kazimierza Światłowskiego straż uratowano a działalność tych ludzi doprowadziła do ponownego rozkwitu jednostki.

W 1972 roku jednostka przeprowadziła się do nowo wybudowanego Domu Ludowego.

Po wyjeździe Stanisława Gąsiorka do Stanów Zjednoczonych, na komendanta OSP wybrano Ryszarda Wójtowicza. W niedługim czasie jednak również i nowy komendant wyjechał ? za chlebem? do Stanów Zjednoczonych, co zmusiło członków straży do wyboru nowego zarządu. Prezesem wybrano wówczas Kazimierza Światłowskiego, komendantem ? Wiesława Chmurę, a skarbnikiem ? Bogdana Strugacza.

W roku 1989 z okazji jubileuszu 90-lecia powstania, jednostce został ufundowany sztandar. Dziesięć lat później w związku z obchodami 100-lecia istnienia jednostki, na wyposażeniu OSP znalazł się samochód Żuk podarowany przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej ? st. kpt. Adama Rzemińskiego. Pojazd ten po przeróbce na samochód bojowy, służy druhom do dnia dzisiejszego.

12 lipca 2009 roku OSP obchodziła 110-lecie swojego powstania.